Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos skolā (1)-converted