Skolēnu brīvdienas

Rudens brīvdienas

no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim

Ziemas brīvdienas

no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;

Pavasara brīvdienas  

1.–9. klases skolēniem – no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam;

Vasaras brīvdienas

1.–8. klašu  – no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.