Klašu audzinātāji

3.,4.klase – Natālija Dirda – matemātikas kabinets

5.,6. klases – Vita Liepiņa – sociālo zinību kabinets

1.,8.,9.klase – Sandra Tuča – vēstures kabinets