Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos skolā.

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos skolā