Interešu izglītības pulciņi

Tautas deju pulciņš – sk.Lilita Bārdule

Ansamblis – sk. Inga Davidāne

Sporta pulciņš – sk.Vita Liepiņa

Koriģējošā vingrošana – sk.Vita Liepiņa